Количествено съдържание на алоин 2018 Гърция

Количествено съдържание на алоин 2023 TUV Austria I

Количествено съдържание на алоин 2023 TUV Austria II

pH, съдържание на соли липса на добавена вода

Информационен лист за безопасност

Фитосанитарен сертификат

Сертификат за чист биологичен произход

Европейска законова рамка